Welkom

Welkom op de website van de Werkgroep Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (VKN). De werkgroep is in 2009 opgericht en vormt een los werkverband tussen onderzoekers die werken over de periode 1815-1830, waarin de Lage Landen verenigd waren.

Nieuws

Op zondagmiddag 28 september 2014 geeft Stijn van de Perre om 16 uur in de KANTL te Gent de vijfde lezing van de reeks 'Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden'. Meer informatie over het aanmelden en over de inhoud van de lezing vindt u hier.

Onlangs is een aantal lezingen van ons VKN-congres in Amsterdam verschenen in een speciaal nummer van het tijdschrift De Negentiende Eeuw. Daarin staan artikelen van Peter A.J. van den Berg, Wim Lemmens en Lou Spronck, met een inleiding van Lisa Kuitert en Arnold Lubbers. Klik hier voor meer informatie.

Het tweede deel van de publicatiereeks Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden is verschenen, geschreven door Els Witte. Het draagt de titel De Belgische revolutionairen van 1830 en de constructie van de natiestaat. Op 30 september verscheen het eerste deel, De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk, geschreven door Marita Mathijsen en Janneke Weijermars.

Ook is het boek Taal, cultuurbeleid en natievorming onder Willem I verschenen, dat de neerslag vormt van het eerste VKN-congres in Brussel in 2010.